top of page

Psykiatrin slår ut unga från arbetsmarknaden och tömmer Försäkringskassan


Psykiatrins alla obskyra diagnoser tömmer sjukkassan. Antalet sjukskrivningar och förtidspensioneringar på grund av psykiska besvär går i taket. Försäkringskassan uppger att ökningen av sjukskrivningar främst gäller psykiska diagnoser. Det är nu den största diagnosgruppen för både män och kvinnor. De psykiska diagnoserna gör var och varannan människa psykiskt sjuk.

Aldrig förr har så många sjukskrivits på grund av psykiska orsaker. Och sjukskrivningarna fortsätter bara att öka. Nu är det stress, utbrändhet, ADHD, bipolärt, ångest och depressioner som ligger i toppen av alla sjukskrivningar.

Senaste siffrorna från Försäkringskassan visar att under en femårsperiod mellan 2010 och 2015 så ökade antalet ny sjukfall med närmare 100 000, så gott som alla hade en psykisk diagnos. Stress står för största delen, ökningen är störst i åldersgruppen 30 till 49 år.

Förtidspensionärer Bland de som är under 30 år har förtidspensioneringarna ökat med över 40% under de senaste tio åren, en utveckling som enligt flera experter är dyr och farlig. Ökningen beror så gott som enbart på psykiska diagnoser, enligt Försäkringskassan. Kostnaderna är enorma.

Och det ökar, fler och fler blir förtidspensionerade. De senaste tio åren har antalet nybeviljade aktivitetsersättningar ökat med 75% för de som är under 30 år. En del hamnar där genom vad som kallas förlängd skolgång och får ersättning medan de går i särskola.

Nästan inga kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Endast ett fåtal procent tar sig ur förtidspensioneringen, skriver RRV. I varje årskull på ca 110 000 barn så är det ungefär 13 000 som lämnar skoltiden för ett liv utanför arbetsmarknad och gemenskap. Kostnaderna är gigantiska.

DN hade intervjuat en nationalekonom som räknat ut att kostnaderna för en enda årskull som hamnar utanför skulle uppgå till 260 miljarder. Även om man får ta den siffran med en stor skopa salt, så tyder det på att de psykiatriska diagnoserna tömmer samhället på resurser och pengar.

Sverige är inte ensamt om problemet med ökande antal unga förtidspensionärer. Flera andra EU-länder har samma problem, visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Det ökande antalet unga med aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension, finns inte bara i Sverige. Fler europeiska länder står inför liknande utmaningar. Bland unga européer med förtida pension är psykiska sjukdomar och syndrom dominerande. Det visar en rapport från ISF.

Vi sitter på en tickande bomb när det gäller förtidspensioneringar, sjukskrivningar och medicinkostnader. Detta kostar redan idag oerhörda summor. Dessvärre ökar det hela tiden och om inget görs kommer det till slut att knäcka statskassan.

Hur kan man tro att människor kan bli friska och återgå till ett normalt liv när man förnedrar dem och delar ut luddiga, godtyckliga diagnoser för att sedan, droga ner, sjukskriva och förtidspensionera dem. Vilken arbetsgivare skulle anställa en sådan person? Om inte konsekvenserna vore så allvarliga och stigmatiserande skulle man kunna tycka att de ibland är rent löjeväckande.

Psykiatrin fungerar inte och ingen förstår varför. Pengarna tycks försvinna i ett stort svart hål. Ingen förstår varför. Istället öser man in mer och mer pengar i detta svarta hål. Patienterna medicineras till döds och ingen fattar varför. Man skyller på patienterna. Över hela världen där psykiatrin är aktiv råder samma problem. Men nu börjar svaren komma fram. Det var aldrig meningen att patienterna skulle bli bra. Psyko Pharma – läkemedelsbolagen i symbios med psykiatrin – har en annan agenda. De skulle bli konsumenter av psykiatri och psykofarmaka livet ut.

Det är mycket märkligt att anslagsgivande myndigheter i Sverige inte är mer intresserade av vad som händer inom den psykiatriska vården. Att man inte efterfrågar resultat i högre grad. Att man fortsätter att ösa in pengar i en verksamhet som inte kan åstadkomma det man har ansvarar för, det vill säga att få människor att tillfriskna.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page