top of page

ADHD-droger i 80 procent av ungas sexövergrepp


ADHD-droger (Ritalin/Concerta) finns med i 80 procent av fallen där unga begått sexövergrepp. Det alarmerande fyndet framförs nu av behandlare vid Institutet för klinisk sexologi och terapi i Oslo. Det är sedan tidigare känt att preparaten ORSAKAR aggressioner, och studier visar nu också ett direkt samband mellan ADHD-droger och tvångsmässigt, hypersexuellt beteende.

I den norska rapporten sägs att det, efterhand som man behandlat allt fler unga för sexuella övergrepp eller hypersexuellt beteende, framkommit ”att närmare 80 % av dessa gick på metylfenidat” (Ritalin/Concerta).

Man ser det som ytterst förvånande att det är så liten uppmärksamhet på vad som faktiskt finns officiellt beskrivet om skadorna av ADHD-droger, och säger: ”Det står uttryckligen att man ska vara uppmärksam på biverkningar som affektlabilitet, aggression, agitation, depression, irritabilitet, ökad fientlighet och onormalt beteende.”

I rapporten [1] kan vi läsa om ett tragiskt fall med en 16-årig pojke som begått ett sexuellt övergrepp på en fyraårig pojke. 16-åringen fick redan som 11-åring diagnosen ADHD och gick på höga doser Concerta (54-18 mg/dag). Han hade ett tvångsmässigt hypersexuellt beteende och klagade själv över att han gick runt med en halvstyv penis. Man presenterade misstanken för föräldrarna att det kunde finnas ett samband mellan Concerta och det tvångsmässiga beteendet, och tog bort pillren. Efter några dagar var pojken helt förändrad, samarbetsvillig och mottaglig för kommunikation. Vid ett efterföljande möte grät fadern och sade upprepade gånger att de nu hade fått en ny son. Sonen berättade att han inte längre gick runt med en styv penis hela dagen och att det var en befrielse.

Det är sedan tidigare känt att ADHD-droger ORSAKAR aggression och våldsbeteende. KMR har berättat om ett stort antal vansinnesdåd – och flera våldtäkter – begångna av personer som behandlades med amfetaminpreparat. [2]

Vi har också berättat om fallet där en toppsykiatriker skrev ut hästdoser Ritalin i det värsta våldtäktsfallet någonsin. [3]

I Sverige rekommenderar psykiatriker i Kriminalvårdens vetenskapliga råd, som Johan Franck och Nils Lindefors, att höga doser av narkotikaklassade ADHD-droger ska ges till kriminella missbrukare. I dagarna har vi till och med hört att Kriminalvårdens medicinska chef Lars Håkan Nilsson vill att ALLA fångar ska ges en ADHD-utredning – och med den en diagnos och utskrivning av våldsframkallande amfetaminpreparat.

Nästa gång vi hör om ett sexövergrepp, om en grov våldtäkt, där legalt utskrivna amfetaminpreparat fanns med i bilden, ska inga politiker och journalister kunna säga att de inget visste.

[1] Langfeldt, ADHD, metylfenidat og seksuelle overgrep, Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 8, 2016, sidan 644-645, http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=468543&a=3

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page