top of page

Psykiatriska Brott Avslöjade av Rysk Grupp för Mänskliga Rättigheter


Närvarande vid konferensen fanns offer som vittnade om de övergrepp de fått utstå i händerna på psykiatrin.

Specifika fall av klagomål från ryska medborgare inklusive utpressning, övergrepp samt granskning av anställd personal på institutioner var ämnen som avhandlades.

Närvarande vid konferensen fanns offer som vittnade om de övergrepp de fått utstå i händerna på psykiatrin. En man som hade haft invändningar mot att rummet var för mörkt när han var på en provskrivning för körkort hade blivit bortförd ifrån lokalen och falskeligen anklagad för att vara schizofren. Han vädjar nu till rysk domstol om att få den felaktiga anklagelsen upphävd.

Ett annat fall var en äldre kvinna som med våld togs till en psykiatrisk anstalt där hon tvångsmedicinerades med psykiatriska droger. Hon vittnade om de fysiska skador hon drabbades av som resultat av dessa droger, såsom intensiva smärtor och ledproblem.

En studie av Oktyabrskys domstolsarkiv mellan åren 2012 till 2014 visade på iögonfallande överträdelser av medicinsk etik och mänskliga rättigheter. Psykiatriker ägnade under dessa två år i genomsnitt inte mer än 10 minuter åt var och en av de 1340 tvångsintagna individerna. I 115 av fallen utfördes undersökningen på mindre än 1 minut. Utöver detta - de som blev undersökta blev aldrig informerade om sina lagliga och mänskliga rättigheter.

CCHR organiserade denna konferens för att informera invånare, inspektörer och förespråkare för mänskliga rättigheter om de anmärkningsvärda överträdelser som sker inom psykiatrin idag och det brådskande behovet av att få psykiatrin att följa lagen.

Varje år vänder sig hundratals av drabbade till CCHR Ryssland för att rapportera övergrepp och brott inräknat oriktigt frihetsberövande, bedrägeri, våldtäkt, omänsklig behandling, miserablalevnadsförhållanden på psykiatriska institutioner och berövandet av fundamentala mänskliga rättigheter. Under de senaste 15 åren har CCHR Ryssland granskat och avslöjat överträdelser mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och bistått psykiatriska offer.

Citizens Commission on Human Rights är en icke vinstdrivande övervakare av mental hälsa grundad 1969 av Scientologikyrkan och den nu avlidne professorn i psykiatri - emeritus Dr. Thomas Szasz. CCHRs syfte är att utplåna psykiatriska övergrepp och värna patienterna.

CCHR i Sverige heter KMR, Kommittén för Mänskliga Rättigheter.

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page