top of page

ADHD-kritiker hade rätt i allt


ALLT det som kritiker till

ADHD-diagnoser och pillerutskrivning varnade för har nu skett; medikalisering av mellanmänskliga och sociala problem, lavinartad ökning i drogförskrivning, höga doser, kraftigt missbruk. Det skulle aldrig kunna hända i Sverige. Men det hände. På flera håll i landet har vi samma pillerutskrivning som i USA – i 22 av landets kommuner får mer än 10 % av pojkarna (10-17år) nu ADHD-droger. Ett ”mycket litet antal barn” skulle få ”ett narkotikaklassat preparat” en kort tid för att klara skolan tillkännagav skolminister Ylva Johansson år 1994. Det växte till 3 724 barn år 2002, efter det att Gillberggruppen, med Björn Kadesjö i spetsen, trummat igenom nya rekommendationer från Socialstyrelsen.

Ordföranden för barnläkarföreningen (BLF) försäkrade då att det bara var ”en liten grupp barn med svåra symtom” som kunde få psykostimulantia, att varningarna från FN bara gällde ”situationer i länder med helt andra barnsjukvårds- och barnhälsovårdssystem än vårt”, det kunde aldrig bli som i USA. Socialstyrelsens expert (Janols) lät kritikerna veta: ”Omkring en procent har en plågsammare typ av ADHD och det är bara bland dem en sådan här behandling kan komma i fråga.”

De som vågade varna för utvecklingen blev snabbt förlöjligade: de kom med "ideologiska ställningstaganden", de "saknade kunskap", ”hade fördomar”, "förstod inte".

Och så idag, får 44 000 barn och ungdomar (-19) ADHD-droger, en ökning med 333 % bara sedan 2006 – och med 1081 % (!!) sedan 2002. I 22 av landets kommuner möts vi av otroliga siffror: mer än var tionde pojke (10-17 år) får ADHD-droger, där rekorden (2015) hålls av Karlsborgs kommun (14,2 %), Håbo kommun (13,2 %), Älvkarleby kommun (13,0 %) och Degerfors kommun (13,0 %).

Det spårade snabbt ur – som alla kritiker förutspådde. Ingen kan på allvar hävda att alla dessa pojkar har medfödda defekter i hjärnan, ett allvarlig medicinskt tillstånd. Det här har inget med medicinsk vetenskap att göra, det är social kontroll, att tygla olämpligt beteende med starka narkotikaklassade medel. Man gör något åt barnen, inte för barnen.

Och läkemedelsbolagen gör ofantliga profiter: förra året sålde man ADHD-droger för mer än 650 miljoner i Sverige – nästan allt finansierat av skattebetalarna.

Det har aldrig varit mer uppenbart att ADHD-beteckningen utdelas på helt subjektiva grunder – det kan inte längre vara någon sakligt sinnad person som gör jämförelsen med verkliga sjukdomar som diabetes.

KMR började varna för detta scenario redan 1988 och ALLT det som KMR och andra kritiker varnat för i alla år har visat sig stämma.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket är helt i händerna på jäviga psykiatriska konsulter med starka kopplingar till läkemedelsindustrin, och har inte vidtagit några andra åtgärder än att ytterligare spä på den redan vansinniga förskrivningen av psykostimulantia som man själva skapat.

Och de som försäkrade oss om att det här aldrig skulle kunna hända i Sverige – de tiger.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page