top of page

Läkemedelsverket tillät underkänd narkotika att säljas för över en halv miljard – ingen gripen


Läkemedelsmyndighetens utredning visade att det narkotiska preparatet Concerta (metylfenidat) orsakade aggression och depression, och hade många andra allvarliga skadeverkningar. Det hade ingen positiv effekt efter fem veckor och kunde förstås inte godkännas för vuxna. Men Läkemedelsverket har ändå tillåtit tillverkaren att sälja narkotikan för över en halv miljard i Sverige.

Läkemedelsverket har i veckan fått allvarlig kritik av Riksrevisionen för att ”prioritera ner säkerhetsarbetet”, och för, som Dagens Medicin skrev i en rubrik, sitta ”i knät på läkemedelsindustrin”.

Ett alldeles utmärkt exempel på det är Läkemedelsverkets hantering av ”ADHD-preparatet” Concerta, där läkemedelsbolagets europeiska ansökan om att få skriva ut narkotikan till vuxna gavs slutgiltigt avslag redan i maj 2011.

Det bekymrade inte Läkemedelsverket, som inte låtsades om underkännandet, och inte berättat för läkare och patienter om utredningens resultat. Kort sagt: man mörklade det faktum att preparatet för vuxna visat sig sakna positiv effekt och bevisats ge en mängd allvarliga skador. Se tabellen över vad läkemedelsbolaget Janssens samlade dubbelblinda kontrollerade studier av Concerta på över 900 vuxna visade.

I läkemedelsbolagets tre bästa studier av Concerta på vuxna, de som Janssen noggrant valt ut för sin ansökan, framkom följande skador i de kortsiktiga studierna på upp till 13 veckor, när Concerta jämfördes med sockerpiller:

De personer som fick Concerta hade:

  • 270 procent högre risk att drabbas av skador på hjärt-kärlsystemet i form av hjärtarytmier (och en än högre risk för takykardi);

  • 116 procent högre risk att drabbas av aggression;

  • 62 procent högre risk att drabbas av depression;

  • 225 procent högre risk att drabbas av neurologiska skador i form av dystonier (som ofrivilliga muskelrörelser, tics);

  • 190 procent högre risk att drabbas av mani/psykos;

  • 295 procent högre risk att drabbas av aptitlöshet.

Det här fick alltså inte svenska läkare och patienter veta. Istället lät Läkemedelsverket och TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) psykiatriker med finansiell koppling till bolaget och starka förespråkare för ADHD-preparatet att utforma riktlinjer och godkänna subventioner för preparatets användning.

Det här har inneburit att skattebetalarna fått betala över en halv miljard kronor för ett preparat, som i själva verket underkänts på grund av allvarliga skadeverkningar.

Men ingen har än blivit gripen eller ens avgått i denna ofantliga skandal.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page