top of page

Socialstyrelsens ADHD-expert Kerstin Malmberg sågad av ledande amerikansk psykiatriker


Socialstyrelsens Kerstin Malmberg vilseledde i ett expertutlåtande Högsta förvaltningsdomstolen. Hon förvandlade vandringssägnen om den ”kemiska obalansen” vid ADHD till ett vetenskapligt faktum. Nu sågas Malmbergs agerande av en ledande amerikansk psykiatriker.

Malmberg fick, som Socialstyrelsens expert, uppdraget att ge Högsta förvaltningsdomstolen vetenskapliga fakta om diagnosen ADHD och dess behandling, i ett fall om tvångsmedicinering av barn med narkotika, Concerta. Det är ett uppdrag som kräver att man strikt håller sig till vad som är bevisat, ger saken en allsidig belysning och avhåller sig från all form av spekulation. När allt kommer omkring skapas på denna högsta rättsliga nivå prejudikat som har livsavgörande betydelse för många människor. Domstolens handlande måste bygga på vad som är fullt bevisat, inte på tro, tyckande och obevisade hypoteser.

Men den av Socialstyrelsen utnämna experten Kerstin Malmberg gav Högsta förvaltningsdomstolen falsk information. Hon förvandlade vandringssägnen om att ADHDorsakas av en ”kemisk obalans” (en brist på dopamin i hjärnan) till ett bevisat vetenskapligt faktum.

Domarna i Högsta förvaltningsdomstolen kan inte förväntas veta att den psykiatriska teorin om den kemiska obalansen i den internationella debatten är dödförklarad sedan länge [1], [2], [3], utan måste förlita sig på att Socialstyrelsens psykiatriska experter förmedlar fakta.

Kerstin Malmberg berättade följande för domstolen:

“att de bakomliggande orsaker som föreligger vid ADHD är att det är problem med vakenhet ochatt personer med ADHD har för lite av de signalsubstanser som reglerar vakenhet (Dopamin och Noradrenalin) och läkemedel med metylfenidat höjer dessa signalsubstanser i hjärnan.” (Kursivt här)

Den välkände amerikanske psykiatrikern Ronald Pies, chefredaktör emeritus för Psychiatric Times gavs möjlighet att kommentera Malmbergs utlåtande. Hans bedömning blev:

“My response is to say that this particular psychiatrist is not, in fact, "well informed" as regards ADHD--even if Dr. Malmberg is "prominent" in Sweden. Indeed, I would argue that while there may be some chemical abnormalities in the brains of some persons with ADHD, it is far too simple to proclaim that ADHD is "caused" by the specific abnormalities cited in your note.” (2016) Dr Pies berättar också att en del psykiatriker i USA gör samma svepande uttalanden om schizofreni och bipolär störning, och fortsätter: “And I regard them as equally misinformed!”

KMR anser att det är oerhört allvarligt att de högsta rättsliga instanserna i Sverige kan komma att basera sina avgöranden på vilseledande utlåtanden från Socialstyrelsens psykiatriska experter. Det banar väg för en rättslöshet som inte får existera i ett demokratiskt samhälle.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page