top of page

Ung kvinna dog av medveten psykiatrisk misshandel – psykiatrikerna går fria

En ung kvinna med diagnosen ADHD fick mängder av starkt toxiska psykiatriska droger. Hon gick upp 50 kg i vikt på ett halvår – dubblade sin vikt – och dog av ”läkemedelsförgiftning”, med fetman som bidragande orsak. Trots den kemiska misshandeln, med dödsfall som följd, ser förövarna ut att gå fria. De anhöriga möts av en fruktansvärd nonchalans.

I ett skrämmande reportage berättar SVT Småland om 24-åriga Jennifer som dog efter att ha fått massor av starkt toxiska psykiatriska droger, som ”behandling” för diagnosen ADHD. Hon fick bland annat preparatet Zyprexa (olanzapin), känt för att orsaka extrem viktökning med åtföljande allvarliga komplikationer. (1,2,3)

Anhöriga säger att hon ”mot slutet åt 22 tabletter om dagen samtidigt som hon hastigt ökade i vikt”. I tillägg till neuroleptika i form av Zyprexa, öste psykiatrin över henne Seroquel (neuroleptika), Efexor (antidepressivt medel), Medikinet (metylfenidat, narkotikaklassat), Zopiklon (narkotikaklassat sömnmedel).

Man ser ett mönster av klassisk psykiatrisk misshandel där skador från en psykiatrisk drog förvandlas till ”symtom” på ännu en psykisk sjukdom, som i sin tur ska ”behandlas” med ytterligare ett toxiskt preparat. Allt skylls på patienten och den nakna sanningen att de ”symtom” man ser i själva verket är skador från psykofarmakan mörkläggs effektivt för patienter och anhöriga.

De psykiatriska drogerna gjorde att den unga kvinnan fördubblade sin vikt – gick upp 50 kg på ett halvår från att ha vägt 55 kg. Var och en, med synförmåga och lite sunt förnuft i behåll, förstår att denna snabba och extrema viktuppgång är tecken på något mycket allvarligt. De anhöriga säger också i reportaget: ”Varför reagerade inte vården när Jennifer gick upp 10-15 kilo? Vi i familjen reagerade ju. Varför fortsatte de bara att ge henne mer och mer mediciner?”

I SVT:s reportage intervjuas chefläkaren vid den aktuella kliniken, den kände psykiatrikern Lars Häggström, vars bortförklarande argument om hanteringen av Jennifers medicinering är ytterst obehagliga att lyssna till. Han säger på frågan varför psykiatrin inte kontrollerade den unga kvinnans fysiska tillstånd: ”därför att man inte ansåg att det var nödvändigt i detta fall”, och när reportern poängterar för Häggström att den (viktuppgången) måste ha synts tydligt, blir svaret: ”man gjorde en annan bedömning”.

Men naturligtvis är inte formuleringar som att ”missa att håll koll på” den unga kvinnans fysiska hälsa något som passar i sammanhanget. Ansvariga psykiatriker har sett vilka effekter, i form av extrem viktuppgång och allvarliga skador, som den stora mängden starkt toxiska psykiatriska droger haft, men ändå fortsatt med det som bara kan kallas för medveten kemisk misshandel – förgiftning – av kvinnan. I tillägg har man inte ens lyckats skriva ner vilka preparat och vilka doser som kvinnan fick utskrivet före sin död.

IVO sägs i reportaget vara starkt kritiskt till vad psykiatrin gjort i det här fallet. Men ser vi någon polisanmälan, ser vi några förundersökningar om vållande till annans död? Ska också det här fallet sluta med att tillsynsmyndigheten IVO delar ut kritik, och förövarna, precis som vanligt när det gäller psykiatrisk misshandel – går fria?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page