top of page

Barn förgiftas av och överdoserar ADHD-droger

StartFragmentKMR - 2016-03-18 21:04 CET

Nu kommer rapporterna som KMR varnat för i alla år. Både i Danmark och Sverige, och förmodligen i alla länder där man drogar ner sina barn, så rapporteras det nu om mängder av medvetna överdoseringar och förgiftningsfall från ADHD-droger bland barn och ungdomar.

I Danmark rapporteras att 374 barn, i åldrarna 6 till 17 år, förgiftats av metylfenidat, typ Ritalina, under åren 2007 till 2014. Enligt danska Giftlinjen så var över hälften (57%) medvetet, alltså självmordsförsök eller kraftigt missbruk.

Men även 394 vuxna förgiftades under samma period. Tre procent var misstag, resten självmordsförsök eller missbruk. 33 599 recept på metylfenidat skrevs ut 2014 i Danmark.

(1) Rapporterade biverkningar från metylfenidat (fler finns)

Avstannad tillväxt (längd och vikt) hos barn Aptitminskning Huvudvärk Magsmärtor Kramper Synförändringar eller dimsyn Högt blodtryck Snabb puls (och andra hjärtproblem) Tolerans (konstant behov av att höja dosen) Känslor av misstänksamhet och paranoia Synhallucinationer Depression Kokainbegär Dermatit (infekterad eller sjuk hud) Urinvägsinfektion Infektion eller virusinfektion Förhöjda ALAT enzymnivåer (visar på leverskada)

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

EndFragment

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page