top of page
  • KMR

389 NYA BARN FÖRGIFTADE AV NARKOTIKA-KLASSADE ”ADHD-PREPARAT” 2014 – SOCIALSTYRELSEN MÖRKLÄGGER


ADHD, biverkning, biverkningar, amfetamin, barn

Socialstyrelsen och socialdepartementet fick tidigt information om skandalen: 1043 barn (0-19) hade rapporterats förgiftade av narkotikaklassade ”ADHD-preparat” under de tre åren 2011-2013. Men ingen brydde sig. Och gör man inget, upprepas historien. KMR kan nu avslöja att vi till listan kan lägga 389 nya barn – högsta antalet någonsin – som under 2014 rapporterats förgiftade av narkotikan.

Vi kunde redan i mars 2014 berätta att runt 90 barn 0-4 (!) rapporterats förgiftade av ADHD-droger under 2013. Vi skrev då: ”KMR är förvånade över att inte politiker och media har reagerat på det här, men antar att den viktiga nyheten bara inte nått ut.”

Vi kunde i oktober berätta att Socialstyrelsen i sitt regeringsuppdrag om ”ADHD-behandling”, i vilket man skulle ”ge en så komplett bild av risker och biverkningar [med dessa preparat] som möjligt”, bestämt att strunta i alla rapporterade förgiftningsskador. De här barnen passade helt enkelt inte in i utredningens vinklade upplägg. De gömdes undan, de fanns inte. Mörkläggning.

Ingen enda åtgärd vidtogs under året för att få ner förgiftningsfallen. Ingen politiker ställde frågor. Socialstyrelsens extrema drogförespråkande experter kunde mörklägga fallen, utan att socialdepartementet kom med några invändningar.

Och resultatet av denna totala likgiltighet för barnens bästa ser vi idag: 389 nya fall där barn förgiftats av narkotikaklassade ”ADHD-preparat” (Ritalin, Concerta, Vyvanse) har under 2014 inkommit till Giftinformationscentralen – det högsta antalet någonsin.

Men vem bryr sig?

Varken Socialstyrelsen eller media - trots att detta är en av de största medicinska skandalerna i Sverige.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page