top of page

HAR LIVSMEDELSVERKET VÄNT SIG MOT FOLKET?


På senaste tiden har Livsmedelsverket via Miljöförvaltningen gjort razzior hos hälsokosthandlare och förbjudit ett flertal viktiga kosttillskott. Man hävdar på mycket diffusa grunder att de skulle vara farliga för konsumenterna. Inga biverkningsrapporter styrker dock detta – tvärtom.

En undersökning ( 1) visar istället att kosttillskott är bland det mest säkra vi kan utsättas för. Faktum är att det ligger allra lägst på riskskalan (se bifogad pdf). Örtbehandling kommer inte långt ovanför. Att hamna på akutsjukhus hamnar i topp på skalan och är lika farligt som att vara soldat i krig. På övre delen av riskskalan kommer mediciner. Men när såg vi razzior på Apoteken eller hos läkemedelsbolagen?

Big Pharma har via Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och media fört en konstant kampanj mot kosttillskott. Vi ser tidningarnas krigsrubriker: ”Kosttillskott är farligt” eller ”Omega-3 gör ingen nytta” och tror kanske att det måste ligga något bakom. Ja, det gör det, betalda forskare, och ytterst Big Pharma, men även Big Food, är vad som ligger bakom – och därefter Big Media som går deras ärenden.

Kanske det beror på att ett flertal nya undersökningar visar att kosttillskott kan avhjälpa en hel del kroppsliga och mentala besvär. Nyligen publicerades en undersökning som visade att t.ex. curcumin i Gurkmeja botar depressioner bättre än lyckopiller. Studien i Journal of Affective Disorders visade att curcumin var klart överlägsen Prozac, men inte bara det. Medan lyckopiller dämpade symtomen så behandlade curcumin dem för gott – utan biverkningar. Andra undersökningar (Phytotherapy Research ) bekräftar detta. Det gäller bara att ta tillräckligt mycket (ett gram) av lättupptagligt curcumin under minst en månad.

Låt oss därefter se på en dirigerad kampanj mot kosttillskotten: braskande löpsedlar och tidningsrubriker berättade för något år sedan: ”Omega-3 gör ingen nytta”. Om man inte kan säga att det är farligt, väljer man att säga att det inte gör någon nytta. Det var en svensk professor som lett en stor studie som uttalade sig – med hjälp av media. Lite längre ner i texten stod det att studien enbart gällde hjärt- och kärlsjukdomar – bland diabetiker. De flesta hade nog inte läst så långt. Och artikeln bara osade generaliseringar så att ALLA skulle inbegripas. INGEN skulle i fortsättningen köpa omega-3 som kosttillskott, var uppenbarligen syftet med artikeln.

På intet ställe i media stod det att man i studien enbart använde ett enda gram omega-3. Och i det hade den bäste professorn rätt; endast ett gram gör naturligtvis ingen nytta. Det måste vara minst 3-4 gram vid allvarligare tillstånd. Om man tar för lite insulin har det heller ingen effekt på diabetiker. På så sätt vinklar man en undersökning. Det stod heller inget i media att studien var betald av ett av världens största läkemedelsföretag, Sanofi, som tillverkar egen medicin för diabetiker och hjärt- och kärlsjukdomar.(2) Resten säger sig nog självt.

Renad omega-3 i höga doser har fantastiska effekter på både humör och kroppsfunktioner och är något av det viktigaste vi kan ta för att balansera upp mängden med inflammationsframkallande omega-6.(4)

Samma sak när man med lika braskande rubriker hävdade att B och E-vitamin inte kunde förhindra hjärt- och kärlsjukdomar. När forskare granskade studierna som låg till grund för detta så såg man att personerna som granskades var fullproppade med andra mediciner, statiner och aspirin. Att göra en undersökning på redan hjärtsjuka personer med kraftig medicinering, kanske inte berättigar uttalandet att kosttillskott inte fungerar.(5) Andra undersökningar på friska personer visar på motsatsen. Samma sak när man hävdade att betakaroten kunde framkalla lungcancer. Studien hade gjorts på storrökare – vissa med lungcancer. Och med höga doser syntetisk betakaroten!!! Man kunde lika gärna säga att rökning orsakar lungcancer.

De relativa riskerna ANH- Allience for Natural Health har publicerat en undersökning, som åskådliggjorts med ett mycket talande diagram, som visar att kosttillskott är det säkraste ämne vi kan utsättas för. Samtidigt pågår kampanjer som försöker svartmåla dem och lagstifta emot dem, och att vi istället skulle söka medicinsk hjälp – medan det att hamna på akutsjukhus är något av det farligaste vi kan råka ut för. Det innebär samma risk som att vara soldat i Afghanistan, vilka båda är 300 000 gånger farligare än att ta kosttillskott.

Att ta mediciner är ”bara” ca 60 000 gånger farligare. ANH har publicerat ett bubbeldiagram ( 6) vars relativa storlek på bubblorna åskådliggör dödsrisken. Ett numeriskt diagram visar de jämförbara riskerna. Och då jämför man med så gott som allt farligt vi utsätts för:

  • kosttillskott (x1)

  • örtbehandling (x8)

  • värktabletter (x348)

  • arbetsolyckor (x658)

  • drunkning (x738)

  • olyckor i hemmet (x7000)

  • trafikolyckor (x3238)

  • MC-olyckor (x35 319)

  • biverkningar från medicin (x62 000)

  • inläggning på akutsjukhus (UK) (medicinska skador som är möjliga att förhindras) (x293 006)

Detta ger förhoppningsfullt lite perspektiv på riskerna. Det finns fler fakta som stöder denna undersökning.

Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt en rapport från USA:s giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783 936 amerikaner dött inom medicinen – på ett år. Den siffran kan säkert diskuteras men den officiella siffran inom medicinen är annars att över 104 000 människor dör - och det är en tio år gammal siffra.

Trots medias alla varningar för kosttillskott så är det alltså inga som dött av dem. En rapport från amerikanska giftinformationscentral som presenterades i Clinical Toxicology visar att inga dött från multivitaminer, inga från mineraler, inga från vitamin A, B, C, D eller E. (7)

Det fanns heller inga dödsfall rapporterade från örter, aminosyror, kinesisk medicin, ayurvedisk medicin, blågröna alger (stort medialarm i Sverige) eller homeopati. Trots det skall de stoppas.

Amerikanska giftinformationscentralen är den största och mest tillförlitliga i världen. Det finns 61 giftinformationscenter över hela USA som håller noggrann uppsikt över alla förgiftningsfall. Om alla de 154 miljoner människor som använder kosttillskott varje dag tar en tablett om dagen, så blir det 56 miljarder doser årligen. Om de tar 3-4 piller, vilka de flesta gör, blir siffran astronomisk.

Inga dödsfall.

Så vad kommer larmen i media ifrån? Krigsrubrikerna i media. Var är kropparna? Granskar inte journalisterna rapporterna som kommer? Och vilka media har rapporterat den positiva nyheten: ”Inga dödsfall”?

I så fall skulle de säkert även kommit fram till den extremt oroväckande nyheten att biverkningar från receptbelagd medicin uppgår till 2,2 miljoner, och att antalet iatrogena (läkarframkallade) dödsfall i USA kan uppgå till diskuterbara 783 936 men helt säkra 104 000 – och förmodligen någonstans däremellan. Kostnaderna för dessa är lika astronomiska. ( 8)

Dessutom finns det ett mörkertal av biverkningar och dödsfall som aldrig redovisas till FDA biverkningscentral, som långtifrån är lika exakt som giftinformationscentralens. Man räknar med att rapporteringen av biverkningar till FDA bara utgör 1-10 procent av de verkliga siffrorna.

Men relationen mellan alternativmedicin och skolmedicin är det verkligt intressanta med dessa siffror. Och då kan man också förstå hur och varför media manipuleras.

Man kan också undra varför kinesisk medicin och ayurvedisk medicin skall förbjudas (noll dödsfall) i EU, samt så gott som alla örtpreparat och i praktiken alla homeopatiska medel – och nu kosttillskotten. Det är EU:s livsmedelsverk, Efsa, som bestämt att alla hyllor skall tömmas på dessa medel (EC Directive 2004/24/EC).

Big Food

Då kommer vi till Big Food som börjar visa sitt fula tryne.

Det europeiska verket för säkerhet inom livsmedelsbranschen, Efsa, har avslöjats för att ha en mängd anställda som varit direkt betalda av livsmedelsindustrin.( 9) Det är bland annat av den anledningen vi fortfarande har aspartam och bisfenol, som bägge skapar ”ADHD-barn” och en hel del andra ”bokstavsdiagnoser” som skall behandlas med ännu giftigare psykdroger. Ett av deras stora projekt senaste åren har varit att försöka stoppa kosttillskotten, och när det inte lyckats, förbjuda företag att säga vad deras respektive kosttillskott är bra för, vilket naturligtvis gynnar Big Pharma, som nu själva börjar köpa upp olika företag som producerar och säljer kosttillskott, när de märker att de fungerar långt bättre än deras mediciner. Ta exemplet med rödris, fermenterat ris, som sänker kolesterol lika bra som statiner, fast utan deras hemska bivekningar.

Big Pharma

Samtidigt säljs det skadliga mediciner ganska ohejdat. De kolesterolsänkande statinerna är rena dräparna med tiotusentals dödsfall – säkert mångfaldigt fler. Psykiatrins antipsykotiska medel är också rena stordräparna och siffror på hundratusentals dödsfall har nämnts, där patienterna drabbas av övervikt, diabetes och för tidig död. Flera läkemedelsföretag har stämts, bl.a. AstraZeneca med Risperdal där en process med tjugosextusen patienter och anhöriga krävde miljardbelopp.

Bara inom de senaste åren har ett antal av de största läkemedelsbolagen fått betala närmare 20 miljarder dollar (140 miljarder kronor) i böter, skadestånd och förlikning för bedräglig marknadsföring och annat fuffens.

Inom alternativmedicinen finns alternativ till psykiatrins giftiga droger. Den nya ”gröna mentalhälsovården” som är helt drogfri och ofta använder kosttillskott är ytterst effektiv.

Varför vill man tysta och stoppa den? Follow the money!

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page