top of page
  • KMR

FÖRÄLDRAR SÄTTER SINA BARN PÅ ADHD-AMFETAMIN FÖR PENGAR

Kongressen i USA kräver nu en undersökning av det socialförsäkringsprogram som tagits över av föräldrar med ADHD-barn. Det federala programmet med 10 miljarder dollar instiftades ursprungligen som stöd till fattiga, gravt handikappade, lama, blinda barn. Nu har det fyllts av barn med ”beteendestörningar” och ”försenat tal”.

Kongressen kräver att USA:s Riksrevisionsverk granskar det kraftigt ökande antal barn som får bidrag från SSI (Supplemental Security Income benefits), som nu kallas ”den andra välfärden”. Över 640 000 barn får idag bidrag från SSI för sina psykiatriska bokstavsdiagnoser.

Kruxet är att föräldrarna inte får några bidrag om barnet inte får psykiatriska droger för sina bokstavsdiagnoser, främst ADHD. Rapporter visar att föräldrarna därför tränar upp sina barn att svara rätt på ADHD-test så att de skall få amfetamin. Och det är definitivt inget svårt. Skolorna får dessutom bidrag för varje ”handikappat” ADHD-barn, så de hjälper gärna till. Det finns till och med företag som hjälper till att göra ansökningar till SSI. Bidragen från SSI kan motsvara en halv löneinkomst, och i vissa fall en hel. Och det är självklart ett incitament för fattiga familjer. Man säljer ut sina barn. Många familjer lever enbart på bidrag från SSI.

Och man behåller dem gärna på så länge man kan, om barnen förbättras så meddelas inte det – gärna. Det finns ingen ordentlig kontrollfunktion för detta inom SSI. Bidragssvängen bara ramlar på och över hälften av SSI:s 10 miljarder dollar går nu till barn med bokstavsdiagnoser, främst koncentrationssvårigheter och försenat tal! Ungdomarna söker heller inga extrajobb, för då förlorar de bidragen.

Psykiatrin har genom detta skapat en dysfunktionell generation. http://www.boston.com/news/local/massachus...

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page