top of page
  • KMR

ÅTERIGEN BEVISAT: ADHD-DROGER EN BLUFF


av Kelly Patricia O'Meara

November 13, 2014

Som om det inte är illa nog att det inte finns någon som helst vetenskap som stödjer de rapporterade missbildningarna av hjärnan (av vad som kallas ADHD) så har ytterligare bevis nyligen offentliggjorts som avslöjar den falska forskning som används för att sälja farliga och även livshotande ADHD-droger. (1)

En färsk studie ledd av forskare från Boston Barnsjukhus, Institutionen för pediatrik vid Harvard Medical School och flera andra institutioner, drar slutsatsen att de kliniska prövningar för läkemedel som godkänts som "behandling" av ADHD inte var utformade för att utvärdera biverkningar eller långsiktig säkerhet och effekt.

Bokstavligen miljontals barn har ordinerats ”dogbehandlingar" för ADHD med praktiskt taget ingen förståelse vad gäller den långsiktiga säkerheten och effekten av drogerna. Enligt den information som ges i studien, så är två tredjedelar av de 6,4 miljoner amerikanska barn (inklusive 10 000 småbarn), som diagnostiserats med påstådd ADHD, inget annat än ett bedrägligt, livshotande drogexperiment.

Dessa ”ADHD-behandlingar" med metylfenidat (Ritalin) och Amfetamin / dextroamfetamin (Adderall) har länge varit kända som "Kiddie cocain". Enligt Drug Enforcement Administration (DEA) så "producerar ADHD-droger urskiljbara stimulanseffekter som liknar kokain ...; och kronisk hög dosering av vardera drog hos djur producerar psykomotorisk stimulant-toxicitet inklusive viktminskning, stereotypa rörelser och död, och i kliniska studier producerar de beteende-, psykologiska-, subjektiva- och förstärkande effekter liknande kokain." (2)

Andra kända allvarliga, även livshotande effekter av dessa ADHD "behandlingar" inkluderar: onormal hjärtfrekvens / rytm, depression, hallucinationer, tankar på mord, sömnlöshet, irritabilitet, fientlighet, mani / psykos, kramper, hämmad tillväxt, stroke och plötslig död för att nämna några. (Skall man verkligen ge små barn detta?)

Denna information har varit känd i flera år. Det finns 44 varningar från läkemedelsverk utfärdade i åtta länder som varnar för att ADHD-droger / stimulantia orsaka skadliga biverkningar. Food and Drug Administrations (FDA) rapportsystem för biverkningar (MedWatch) avslöjar mer än 17 000 biverkningar kopplade till ADHD-droger mellan 2004 -2012.

Kunskap av denna information gör det ännu mer diskutabelt att det först nu har genomförts en studie vad det gäller säkerhet och långsiktiga effekter av ADHD "behandlingar" – särskilt i ljuset av studiens slutsatser. Forskare identifierade 32 kliniska prövningar som används för att få godkännande av ADHD-droger och hittade följande:

  1. Elva [ADHD] droger (55%) godkändes med mindre än 100 deltagare.

  2. Genomsnittliga tiden som läkemedlet testades innan det godkändes var bara fyra veckor.

  3. 38% av läkemedlen godkändes faktiskt med deltagare som följdes mindre än fyra veckor.

  4. Genomsnittligt antal deltagare som följdes per drog var 75.

Studien av data från kliniska prövningar för alla godkända ADHD-droger är viktig av två enkla skäl. För det första är det ett erkännande att det inte finns något medicinskt eller vetenskapligt bevis för att ADHD-droger är effektiva eller säkra. För det andra finns det rikligt med bevis för att bevisa att dessa läkemedel är farliga, med 44 internationella varningar från läkemedelsverk som citerar allvarliga och till och med livshotande biverkningar.

Och slutligen, men viktigast, det finns inte nu, och inte heller har det någonsin funnits, någon medicinsk eller vetenskapligt test för att visa att något barn som diagnostiserats med "ADHD" lider av ett medicinskt tillstånd som kräver droger för att "behandla" det.

Kelly Patricia O'Meara är en prisbelönt, tidigare undersökande journalist för Washington Times specialtidning Insight Magazine. Innan arbetet som undersökande journalist, spenderade O'Meara sexton år på Capitol Hill som kongresspersonal till fyra ledamöter i kongressen. Hon har en Bachelor of Science i statsvetenskap vid University of Maryland.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page