top of page
  • KMR

ADHD: VART TOG DE 1043 FÖRGIFTADE BARNEN VÄGEN I SOCIALSTYRELSENS ADHD-UTREDNING?


Socialstyrelsen har nu avslutat sitt regeringsuppdrag om ”ADHD-behandling”. Man skulle ”ge en så komplett bild av risker och biverkningar som möjligt”. Så blev det inte. De 1043 barn som de sista tre åren förgiftats av narkotikaklassade ”ADHD-preparat” passade inte in i utredningens vinklade upplägg. De gömdes undan. Hur kunde GD Lars-Erik Holm gå med på det? Han visste ju om detta.

Enligt uppgifter utlämnade med stöd av offentlighetsprincipen har vi 1043 enskilda fall de sista tre åren (2011-2013) där svenska barn rapporterats ha blivit förgiftade av centralstimulerande narkotika (amfetamin/metylfenidat) [1]. Antalet barn förgiftade av centralstimulerande narkotika nådde förra året den högsta nivån någonsin – 373 enskilda fall.

Den allvarligaste delen av denna skandal är antagligen förgiftningsfallen bland småbarn, där nästan 90 barn i åldrarna 0-4 rapporterades som förgiftade av psykostimulantia [2] (amfetamin, metylfenidat som Ritalin och Concerta, och Strattera) under 2013.

Vi tar det igen om det inte gick fram: Det är nästan 90 småbarn i åldrarna 0-4 (!) om vilka det till Giftinformationscentralen (GIC) inkommit samtal om att de blivit förgiftade av metylfenidat (64 barn), amfetamin (11 barn) och Strattera (18 barn). Och här är det inte fråga om att barnen (i annat än några ytterst få fall) fått preparaten utskrivna till sig som ”medicin”. Nej, det är fråga om barn 0-4 som blivit narkotikaförgiftade (75 barn metylfenidat/amfetamin).

Och som om det här inte var nog: Endast ETT enda av dessa 90 fall av förgiftning har rapporterats till Läkemedelsverkets biverkningsregister, trots gemensamma EU-krav på att förgiftningar skarapporteras dit. Vilket i sin tur betyder att dessa fall inte på något sätt blir utredda av Läkemedelsverket. Men de bryr sig inte heller, trots att de visste om det.

Vi har också för 2013 alla de samtal som inkommit till Giftinformationscentralen om hur många barn i åldrarna 10-19 år som med dessa preparat gjort ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte”: Det kom till GIC in 158 rapporter om barn och ungdomar (10-19) som blivit förgiftade på det sättet. [Antalet fall även här ”något lägre”.]

Här är det till och med än värre med utredningen och uppföljningen av vad som hänt: INGEN ENDA biverkningsrapport har inkommit till Läkemedelsverket om dessa förgiftningsfall, INGEN ENDA.

Ingen utredning eller uppföljning har skett i något av fallen.

Och vi kommer till Socialstyrelsens hantering av saken.

När myndigheten i april fick frågan om utredningsinsatser om förgiftningsfallen som skett 2013, svarade projektledaren: ”Vi har tyvärr inga handlingar om förgiftningsfall.” Myndighetens insatser sträckte sig då till att slå en signal till GIC för att sedan på ett smidigt sätt vifta bort skandalen. Socialstyrelsens projektledare skriver (11 april 2014) dessa fantastiska ord:

”Jag har talat med Giftinformationscentralen, som menar att statistiken över antalet frågor inte går att jämställa med antalet fall. Ett förgiftningsfall kan exempelvis generera många frågor till Giftinformationscentralen.”

Så kan det gå när man inget vill veta, när data inte passar in i den förutbestämda agendan, och när man snabbt och effektivt vill försöka gömma en uppblossande skandal.

Det behövdes bara en enkel begäran med stöd av offentlighetsprincipen för att få ut antalet enskilda förgiftningsfall bland barn för åren 2011-2013. GIC kunde, som ovan, berätta att 1043 enskilda förgiftningsfall inträffat bland barn under de sista tre åren.

En ny förfrågan om vad Socialstyrelsen gjort för de förgiftade barnen i sin utredning, fick av projektledaren den 7 oktober svaret att man inte tar upp dessa fall överhuvudtaget.

Allt det här är känt för GD Lars-Erik Holm, som mycket lätt kunde ha sett till att ställa samman alla fakta om dessa förgiftade barn, följt av effektiva åtgärder så att vi inte vid årets slut behöver finna att 400 nya barn förgiftats av narkotikan.

Men ingenting gjordes och när Socialstyrelsen nu ger ut rekommendationer om utskrivning av drogerna har alla förgiftade barn trollats bort.

Det skulle vara omöjligt för Socialstyrelsens experter – alla starka propagandister för just dessa droger – att föra ut sina ”rekommendationer” om man samtidigt berättade om den skandalösa situationen att 1043 barn blivit förgiftade av narkotikan.

Därför blev barnen osynliggjorda – de försvann.

Och de mediarepresentanter som faktiskt känner till saken brydde sig inte och ställde inga kritiska frågor. Om möjligt en än större skandal.

[1] Delar av den här informationen kan hittas i Läkemedelsverket, ”Uppföljning av ADHD-läkemedel, Årsrapport från Läkemedelsverket 2013”, mars 2014,

[2] Antalet anmälda samtal om barnen är 93; det verkliga antalet barn är enligt Läkemedelsverket ”något lägre”.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page