top of page

1,7 miljoner svenskar använder psykmediciner


Kampanjen med den ”psykiska ohälsan” har gjort så att minst 20 procent av den vuxna befolkningen tar potentiellt beroendeframkallande, våldsframkallande och personlighetsförändrande psykofarmaka i form av sömnmedel, antidepressiva, lugnande och ADHD-amfetamin. Och inga blir bra, det blir bara värre.


Skrämmande siffror. Enligt specifika siffror från Socialstyrelsen som KMR har begärt fram så hämtade 1 733 136 personer ut psykofarmaka förra året. (1)

Det är 17 procent av den totala befolkningen, över 20 procent av den vuxna. Och det ökar varje år. 2020 var det 1 653 859 personer. En ökning med närmare 80 000 på två år. Långt över en miljon använder antidepressiva, mest kvinnor.


Medan utförskrivningen av psykmediciner stagnerat bland äldre så har den stora, närmast explosiva, ökningen skett bland barn och ungdomar. Användningen av antidepressiva bland unga kvinnor slår rekord år efter år – medan den minskar i våra grannländer. Statistik som KMR tagit fram från toxikologiska undersökningar visar att självmord bland unga kvinnor ökar katastrofalt i samband med antidepressiva. (2)


Men även om den stagnerat hos äldre så är förskrivningen skrämmande hög. Antidepressiva medel ökar fallrisken med 60 procent – en ren katastrof alltså.


Var tionde åldring över 75 år får 10 mediciner eller mer. Vissa fick 30 mediciner, vilket närmast får räknas som eutanasi.

70 000 hamnar på sjukhus varje år efter en fallolycka. 70 procent av dessa fallolyckor, alltså ca 50 000, sker inom vården. 60 procent av dessa orsakas av psykofarmaka, alltså minst 30 000 fall. Fyra äldre än 65 år dör varje dag på grund av fallolyckor. En stor mängd får psykofarmaka utanför vården, hemma, så siffrorna är säker mycket högre.


Förutom det personliga lidandet, så är den ekonomiska kostnaden för dessa olyckor 24 miljarder per år.


Judoförbundet lär ut judons fallteknik till åldringarna, vilket naturligtvis är bra och kostnadsbesparande. (2)

Men - om vi istället drar in så gott som all psykofarmaka så sparar vi minst 10 miljarder i direkta sjukvårdskostnader för fallolyckor, och kanske lika mycket till i medicin- och sjukvårdskostnader.

För det är så att dessa mediciner faktiskt inte gör någon nytta.


Enligt professor Peter Gøtzche så behöver vi bara 2 procent av all psykofarmaka – som idag portioneras ut som godis. Han menar att de inte fungerar, att de är beroendeframkallande och våldsframkallande, och faktiskt dödliga. Han menar också att vi skulle klara oss mycket bättre utan psykiatri.


Professor Peter Gøtzche intervjuas i Hufvudstadbladet (Helsingfors)


Och om detta inte vore tillräcklig argument för besparingsivrarna inom vården, så påpekar han att de psykiatriska drogerna dödar 539 000 åldringar i förtid (internationellt sett). Patienter som får antipsykotika lever t.ex. 20 år mindre än andra, och det beror på medicinerna de får.


Gøtsche har forskat i åratal i studier om psykofarmaka. Det är bedräglig forskning och mörkning av självmord. Han säger i Hufvudstadsbladet:

”Antidepressiva ökar risken för självmord i alla åldrar, effekten av adhd-medicin är tveksam och läkarna ser inte skillnad mellan abstinenssymtom och sjukdom. Psykofarmaka är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer.”


Peter Gøtzche är en av världens mest respekterade oberoende forskare, tidigare chef för Nordiska Cochraneinstitutet*, så man kan inte nonchalera vad han säger. Han har forskat noga i detta. I tidningen The Guardian (3) varnar han i en artikel med rubriken ”Psychiatric drugs are doing us more harm than good” för epidemin med antidepressiva och menar att de är beroendeframkallande med samma symtom som för bensodiazepinerna, 37 av 42 utsättningssymtom var samma för antidepressiva som för bensodiazepiner.


Det här är ett internationellt problem i västvärlden. 7,3 miljoner britter använde antidepressiva förra året, det blir 17 procent av befolkningen, samma som för Sverige. 45 miljoner amerikaner, 13,2 procent, använder antidepressiva idag, 6,8 procent år 1999. Under samma period ökade självmorden i USA med 24 procent. (4)


”Det är svårt att tro att så många har blivit mentalt störda och att dessa ökningar reflekterar ett genuint behov, så vi behöver leta efter andra förklaringar”, säger Gøtzche som menar att det finns tre huvudsakliga anledningar för den enorma ökningen:

1. Psykiatrins diagnoser är så vaga att många friska personer blir diagnostiserade. Idag skrivs antidepressiva ut åt så många olika indikationer, att ordet antidepressiva förlorat sin mening. Utseendefixering är en indikation.

2. En stor del av den kommitté i amerikanska psykiatriförbund (APA) som skriver psykiatrins diagnosmanual (DSM) står på läkemedelsbolagens lönelista. För tio år sedan var det ca 40% av alla i kommittén.

3. Läkemedelsbolagens beteende har varit värre inom psykiatrin än i någon annan del av medicinen, med miljarder dollar i böter för bedräglig marknadsföring.


Sedan kommer problemen med beroende, det står nu klart att man har väldigt svårt att sluta med dem. Utsättningssymtomen, eller avtändningssymtomen rättare sagt, misstolkas som att de ”underliggande problemen kommer till ytan”, varmed dosen ökas.

Psykiatriska droger orsakar dessutom ofta samma symtom de avser att bota.

Idag är det allmänläkare som skriver ut majoriteten psykofarmaka, när de inte vad de skall göra så skriver de ut ett recept på psykofarmaka.

Och det finns inga officiella alternativ, alla alternativ som presenteras avfärdas som ”ovetenskapliga”.

Och till slut konstaterar Peter Gøtzche att antidepressiva inte fungerar som folk tror. De är inte bättre än placebo, en liten effekt, 1 av 10, på de med svår depression.

Hälften av alla användare får sexuella störningar, en effekt som fortsätter långt efter man slutat.

Förutom en hel del andra obehagliga biverkningar.


Då är det bara att inse att Big Pharma tagit över svensk sjukvård – i allians med psykiatrin.

Eller om det är tvärtom!


* Peter Gøtzche har varit professor i klinisk analys vid Köpenhamns universitet och föreståndare för Cochrane-centret i Norden. När Gøtzche blev för obekväm i sina uttalanden uteslöts han ur Cochraneinstitutet.


Referenser:

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page