VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Detta är den sista delen av 12 ur en video som producerats av internationella KMR.

En ECT-maskin kostar i tillverkning mellan 500 och 1000 dollar. Den säljs för närmare 20 000 dolla...

Om du börjar titta på det här måste du se slutet.

Tillverkare av medicinska apparater måste alltid rapportera negativa händelser vid behandling. Tillverkare av ECT-maskiner gör så g...

Idag riktar psykiatrikerna in sig på nya befolkningsgrupper vad det gäller ECT. Gravida kvinnor får nu höra att ECT är ofarligt för dem och deras ofödda barn.

Gravida kvinnor får an...

Många vet inte om det, men man kan faktiskt tvingas till elchocker mot sin vilja. Psykiatrin är det enda medicinska område där saker kan göras med tvång. Personen har rätt till sin...

Please reload

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.