VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Antalet dödsfall från ECT är högre än man någonsin velat erkänna. Men det är känt, det finns noterat i Medwatch Reports hos FDA. Men eftersom de sällan dör direkt under ECT-behandl...

ECT orsakar inte bara hjärnskador och förstör kroppsfunktion, den kan göra folk självmordsbenägna.

Antingen funderar på det eller faktiskt ta livet av sig.

Nobelpristagaren i littera...

Trots stora mängder fall med skador som orsakats av ECT avfärdar psykiatriker dessa rapporter som anekdotiska.

De struntar även i deras egna undersökningar som visar att det inte fi...

ECT orsakar svåra skador för alla som utsätts för det. Världens främsta expert på ECT erkänner att skadorna är kognitiva, det orsakar minnesförlust och hos en del blir den djupgåen...

Psykiatriker erkänner själva att de inte vet hur elchocker fungerar. Och till skillnad från elektriker så vet de inte hur skadlig elektricitet är för mänsklig vävnad, och hjärnan i...

Please reload

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.