VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

När bilindustrin lanserar en ny modell testar man den under mycket lång tid för att fastställa dess säkerhet och hållbarhet. Bilarna måste genomgå rigorösa prövningar. En bilfirma...

Staten har satsat tre miljarder på psykisk hälsa de senaste tre åren utan resultat. Med ett undantag. Risken för ökad ojämlikhet i vården har ökat, konstaterar Socialstyrelsen i en...

Länsstyrelsens rapport ”På tal om mänskliga rättigheter” beskriver vad två av FNs granskningsorgan tycker om det svenska arbetet för mänskliga rättigheter i stort. Psykiatrin får s...

Please reload

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.