VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Av Janne Larsson skribent/researcher 21 augusti 2019

Var sjätte flicka (15-19) på Gotland är nu klassad som ”psykiskt sjuk” och placerad på psykofarmaka (antidepressiva, amfetaminpr...

KMR har varnat för detta i flera år. Nu bekräftar forskare varningarna. En ny studie visar att centralstimulerande ADHD-droger, främst Ritalina, uppvisade signifikanta förändringar...

 I vårt förra nyhetsbrev skrev vi om undersökningen som totalt förkastade den psykiatriska diagnostiken. Publicerad i flera medicinska tidskrifter. Forskarna ansåg att de psykiatri...

Psykiatriker på 1950-talet röstar fram psykiska sjukdomar genom handuppräckning.

Ett system som fortfarande lever kvar.

Samtidigt som de psykiatriska diagnoserna sjukförklarar en all...

Sten Levander är Sveriges mest kända rättspsykiater, ofta i blåsväder på grund av sina åsikter. Nu är det orkanstyrka och förmodligen kommer han själv att blåsa bort. Levander har...

KMR-medlemmar delade ut flera tusen ex av KMR:s senaste tidning ”mänskliga rättigheter” under Almedalsveckan. Tidningen tar upp psykiatrins totala brist, för att inte tala om katas...

När bilindustrin lanserar en ny modell testar man den under mycket lång tid för att fastställa dess säkerhet och hållbarhet. Bilarna måste genomgå rigorösa prövningar. En bilfirma...

Staten har satsat tre miljarder på psykisk hälsa de senaste tre åren utan resultat. Med ett undantag. Risken för ökad ojämlikhet i vården har ökat, konstaterar Socialstyrelsen i en...

Länsstyrelsens rapport ”På tal om mänskliga rättigheter” beskriver vad två av FNs granskningsorgan tycker om det svenska arbetet för mänskliga rättigheter i stort. Psykiatrin får s...

Över hela världen pågick demonstrationer mot psykiatrins elchocker på Internationella dagen mot elchocker i maj. KMR var ledande med hundratals demonstranter.

KMR i Sverige demonstr...

Please reload

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.