VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Ett nytt psykiatriskt Gökbo

När bilindustrin lanserar en ny modell testar man den under mycket lång tid för att fastställa dess säkerhet och hållbarhet. Bilarna måste genomgå rigorösa prövningar. En bilfirma testar dörrarna 55 000 gånger, en annan sätena 50 000 gånger. De krockas och utsätts för extrem kyla och värme; de körs på olika underlag för att se om det blir några fel. Allt testas. Det tar år innan en ny modell släpps. Men när barnens bräckliga hjärnor nu skall utsättas för elström med flera ampere under en hel natt från månader ända upp till ett år, testades metoden i fyra veckor innan den godkändes. Några av biverkningarna, som till och med företaget erkänner, är dåsighet, sömnsvårigheter, aptitnedsättning, h

Ny rapport från Socialstyrelsen: Tre miljarder satsade på psykisk hälsa – utan resultat

Staten har satsat tre miljarder på psykisk hälsa de senaste tre åren utan resultat. Med ett undantag. Risken för ökad ojämlikhet i vården har ökat, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. Psykiatrin är som ett svart hål där både pengar och psykisk hälsa sugs upp. De senaste tre åren har närmare tre miljarder betalats ut för att främja den psykiska hälsan, förebygga psykisk ohälsa samt förbättra tillgängligheten till god och jämlik vård. – Pengarna har till största delen gått till kompetensutveckling av personalen, säger utredaren Kristina Sinadinovic på Socialstyrelsen. Med andra ord har pengarna ej nått patienter och personer med psykisk ohälsa. Hela syftet med den här satsningen på ps

FN kritiserar Sveriges psykiatri – tvångsåtgärder övergrepp på mänskliga rättigheter

Länsstyrelsens rapport ”På tal om mänskliga rättigheter” beskriver vad två av FNs granskningsorgan tycker om det svenska arbetet för mänskliga rättigheter i stort. Psykiatrin får svidande kritik. Tvångsmedicinering och tvångs-ECT är egentligen förbjudna. I princip är psykiatrin ett stort övergrepp. Bota kan de inte. FN rekommenderar Sverige att satsa på alternativ. – Den mest anmärkningsvärda siffran i relation till resten av landet är antalet tvångsåtgärder i den slutna psykvården, där Stockholm ligger långt över rikssnittet, säger Vladimir Guala, utvecklingsledare för mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholm. Landstinget i Stockholm urskuldar sig och hävdar att de rapporterar mer

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.