VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Studie visar klar brist på effektivitet hos antidepressiva Falska

En vetenskaplig studie som publicerades i International Journal of Risk & Safety in Medicine i slutet av förra året, med titeln “Paediatric antidepressants: Benefits and Risks”, gick igenom de publicerade uppgifterna om effektivitet och risker av antidepressiva läkemedel för barn och har funnit att antidepressiva uppvisar en klar brist på effektivitet för pediatriska patienter. Men inte bara det. Författarna noterar även att "de data som stöder användningen av antidepressiva medel hos barn och ungdomar är till stor del otillgängliga". De noterar också att "antidepressiva kan nu vara det vanligaste läkemedlet för tonårsflickor”. Om man tolkar detta så betyder det att man undanhållit vitala da

På hycklarnas bakgård: 1074 svenska barn och unga som tagit ”ADHD-preparat” i

9 februari 2019 14-åring, tagit sexton gånger normaldosen av sin Strattera; till sjukhus med ambulans. 15-åring, tagit runt 50 Elvanse på några dagar; ”varit psykotisk, varit uppvarvad, inte sovit”, nu på sjukhus. 12-årig tjej, tagit sexton gånger normaldosen av sin Concerta; på sjukhus, ”nervös … hjärtklappning, hög puls”. 14‑årig tjej, tagit Elvanse; på sjukhus, ”plockig, hallucinerar”. 16-årig tjej, tagit 10 Ritalin och 8 Mirtazapin (antidepressiv) i självmordssyfte; på sjukhus, hittades ”halvt medvetande, såg elefanter, hörde röster”. Ja, det är några av de 178 barn och unga (10-19) som under 2018 tagit överdoser av ”ADHD-preparat” i självskadligt syfte, och som kommit till Giftinformati

Stockholms landsting fick böta miljonbelopp i skadestånd efter ECT och sexövergrepp

En kvinna som vårdats på psykiatrisk klinik utsattes för sexuella övergrepp efter att hon blev utsatt för en serie elchocker i samband med en förlossningsdepression. Detta är första gången ett sådant stort belopp tilldömts en patient efter elchocks-behandling. Kvinnan fick svåra minnesstörningar efter behandlingen, ett känt fenomen. Stockholms tingsrätt fastslog att Region Stockholm, tidigare landstinget, skall betala över två miljoner i skadestånd till Denise, som hon kallas, för utebliven inkomst, samt en årlig livränta. Hon kan inte jobba längre efter den psykiatriska mardrömmen. En vårdare utnyttjade henne sexuellt när hon var utslagen efter elchockerna. Vårdaren kallade det ett sexuellt

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.