VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

VARNINGAR FÖR ADHD-PANDEMI

Nu varnar även USA:s myndigheter för den enorma kostnad ADHD-diagnostiseringen för med sig. Det handlar om multimiljardbelopp. 11 procent av alla barn (4-17 år) har ADHD – och siffran stiger. Smittan sprider sig snabbt till övriga länder. Sverige i synnerhet. Men till skillnad från alla andra epidemier så tycks inga vilja stoppa den. Tvärtom, den välkomnas av psykiatrikerna som jobbar hårt för att fler skall få ADHD. ADHD har nu spridit sig till alla västländer och håller på att invadera övriga delar av världen. I USA är det värst. Idag får över åtta miljoner spädbarn, barn och ungdomar från 0 till 17 år amfetamin i USA för sin påstådda ADHD. 11 procent av alla barn och ungdomar i åren 4 til

Barndomsinfektioner kan utlösa psykisk störning

KMR har i all tider hävdat att majoriteten, upp till 80%, av alla psykiska störningar har en medicinsk orsak. Det kan vara klämda nerver, sköldkörtelproblem, näringsbrist, tarmproblem, tungmetallförgiftning, miljögifter eller hjärntumörer. Nu kommer ny mycket stor studie som både visar och bekräftar att svår infektioner i barndomen ökade risken för senare psykisk störning med 80%. Studien publicerades den 5 december i år i JAMA Psychiatry. (1) En mycket stor dansk befolkningsbaserad studie ger starka bevis på samband mellan barndomsinfektion, antibiotikabehandling och efterföljande neuropsykiatriska störningar. Forskarna fann att risken för att utveckla en psykisk störning ökade med mer än 8

Antidepressiva bakom ökningen av självmord bland unga

Vi har i det senaste nyhetsflödet fått veta att självmorden bland unga (15-24 år) ökar. Vad vi dock inte fått veta är att ökningen löper parallellt med en kraftig ökning i förskrivningen av antidepressiva. De preparat som – trots att alla har varningar om ökat självmordsbeteende – marknadsförs som skydd för självmord. Eftersom ökningen pågått sedan mitten av 90-talet kan man undra varför detta inte framkommit tidigare. Forskare på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet sägs nu ha granskat Socialstyrelsens självmordsstatistik noggrannare och kunde se att ökningen var liten men dock konstant, från 1994 till 2017. Antidepressiva medel till unga in

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.