VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Regeringen försvarar institutionell korruption inom läkemedelsbranschen

Video länk, https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/institutionell-korruption-inom-lakemedelsbranschen_H510400 Riksdagsledamoten Margareta Larsson (-) har återigen ställt socialministern mot väggen i en interpellationsdebatt i riksdagen. Den här gången handlar det om institutionell korruption inom läkemedelsbranschen – vilket är ett finare ord för smygande korruption. Läkemedelsbranschen tar över inom medicinen alltmer – läkarna vidareutbildas nu helt av läkemedelsbolagen. Läkare fåt betalt i form av gåvor, luncher, resor och föredrag eller direkta pengar – allt för att få läkarna att gynna företagets intressen. På läkemedelsverket såväl som på socialstyrelsen sitter

Rysk roulette med psykiatriska droger. Tidsfrågan innan bubblan spricker.

Det står nu helt klart att psykiatriska droger är orsaken till skolskjutningar och sanslöst våld. Närmare 100 dödade och långt över 500 skadade vid skolskjutningar och masskjutningar på bara de sista fyra månaderna. Frågan är bara när media skall sluta försvara psykiatrin och dess droger. Förövarna hade fått psykiatrisk behandling med psykiatriska droger innan dåden. Media skyller på vapnen, och det är ingen här som försvarar dem, men inget vapen har skjutit ihjäl någon människa av sig självt. Vi vet att minst 65 fall av sanslöst våld har begåtts av individer som fått eller nyss tagits av psykiatriska droger vilket resulterat i 357 dödade människor och hundratals skadade. Av dessa 65 fall va

ADHD-medicinering – obefintligt vetenskapligt underlag – enormt experiment – Del ll

I föregående nyhetsbrev, Del l, gick vi igenom MTA-studien, i princip den enda långtidsstudie som gjorts. Det första delresultatet som presenterades 1999 var försiktigt positivt. Resultatet basunerades ut av media över hela världen. Det ledde till en total hausse i förskrivningen av ADHD-droger. De kommande delresultaten blev allt mer negativa – fast nu var media tyst. I den sista delstudien menar man att det inte finns någon anledning att skriva ut ADHD-droger. Närmast en katastrof. Allt fler studier stämmer in i detta. Ny kunskapssummering visar på ett mycket svagt om inte rent obefintligt underlag för användningen av ADHD-droger vid behandling av barn och ungdomar med ADHD-diagnos. De ”po

ADHD-medicinering – obefintligt vetenskapligt underlag – enormt experiment – Del 1

Ny kunskapssummering visar på ett mycket svagt om inte rent obefintligt underlag för användningen av ADHD-droger vid behandling av barn och ungdomar med ADHD-diagnos. De ”positiva” studierna är av så dålig kvalitet att de inte ens kan tas med vid samlingsstudier. Det handlar om rent förfalskade studier och hokus-pokus. Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge barn och ungdomar amfetamin, är slutsatsen. Inte äldre heller för den delen. Ingen! Användning av amfetamin och amfetaminliknande preparat har pågått i över femtio år. Ytterst få långtidsundersökningar har gjorts, i princip bara en: MTA-studien, som vi skall återvända till. Miljontals barn och ungdomar, såväl som v

Antidepressiva till barn 2017 – är Sverige värst i världen?

Nya siffror från läkemedelsregistret visar att utskrivningen av antidepressiva till barn (10‑14) i Sverige ökat med otroliga 230 % (!) sedan 2006 – trots den bevisade ökade risken för självmordsbenägenhet som preparaten ger. I våra grannländer Danmark och Norge har utskrivningen till barn (2010-) gått ner kraftigt respektive ligger på en mycket lägre nivå. Det ska påpekas att ingenting ändrats sedan FDA (2004) och det europeiska läkemedelsverket EMA (2005) gav ut allvarliga varningar om att dessa preparat för barn och unga medför en ökad risk för självmordsbenägenhet – trots det vi har läst i läkemedelsbolags och psykiatriska opinionsledares, i okritiska medier, placerade PR-budskap och fej

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.