VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Psykiatrin har förstört narkomanvården

Sedan psykiatrin tagit över narkomanvården med sina substitutionsdroger har dödsfall från överdoser av narkotika och läkemedel skjutit i höjden något ofantligt och närmar sig nu 1000 om året. Högst i Europa. Dödsfallen från överdoser med metadon och subutex i blodet var nio (9) år 1998 – samma tidsperiod som psykiatrin tog över Socialstyrelsen och såg till att stänga av finansieringen av över 1000 frivilliga (drogfria) vårdplatser. Nu skulle det vara ”vetenskap och beprövad erfarenhet” – alltså nya droger. Och fler dör och inga blir drogfria – istället blir de konserverade med drogsubstitut som är tio gånger svårare att lägga av med än heroin. Om vi skall få bukt på drogmissbruket måste vi f

Saffran höjer stämningen och lindrar depressioner

Så här vid juletid kan det vara intressant att nämna att saffran inte bara kan lätta upp stämningen, den kan också lindra rena depressioner. Det finns ett flertal kliniska studier som visar att saffran är effektivt i att höja depressionskänslor. En studie visar till exempel att saffran var klar bättre än placebo i att förbättra depressiva symtom hos nyblivna mödrar som var deprimerade efter födseln. Mödrar i Iran fick enbart 15 mg saffran dagligen och uppvisade klara förbättringar mot mödrarna i kontrollgruppen som enbart fick placebo. Det finns flera andra studier som bekräftar detta. Forskare från University of Florida har publicerat en meta-analys på kliniska studier av fem studier med pl

Studie visar att lågkolhydratkost fungerar långt bättre än psykmediciner – utan biverkningar.

Flera studier på senare tid visar att dieten spelar en viktig roll även för den psykiska hälsan. En dålig diet kan försämra den mentala hälsan drastiskt, medan en bra anpassad diet kan göra underverk även för de mest utsatta. Psykiatrins värsta och giftigaste medel är antipsykotika, vilket idag även ges till små barn. Inte sällan till de ADHD-barn som inte blir bättre av amfetamin eller mår dåligt av det. Man påstår då att barnet lider av bipolär sjukdom och ger dem antipsykotika, varmed de blir ännu sämre. Från början var antipsykotika bara avsedda för schizofrena och psykotiska, men som allting annat inom psykiatrin så utökades kriterierna och idag får även äldre och alltså barn dem och s

Patientsäkerheten runt ECT-behandlingar

En motion har lämnats in angående patientsäkerheten runt ECT-behandlingar. Det är riksdagsledamoten Margareta Larsson (-) som lämnat in den. I mitten av november ställde hon en öppen skriftlig fråga till socialministern (interpellation) angående samma tema. I debatten som följde efteråt fick socialminister Annika Strandhäll svara. Debatten som följde filmades och är offentlig. Se videolänk nedan. Vi rekommenderar att följa den till slutet, där socialministern bryter den politiska fernissan och visar sin mänskliga sida när hon säger att frågan verkligen berör henne. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/patientsakerheten-kring-ect-behandlingar_H51060 Margareta Larsso

FN-rapport: Världen behöver en revolution inom mentalhälsovården

FN har uppmärksammat krisen och de obefintliga resultaten inom psykiatrin, kopplingen till läkemedelsindustrin och den maktfullkomlighet som råder och kräver en revolution (1) med orden: "Mentalhälsopolitiken och behandling är i kris - inte en kris av kemiska obalanser, men av maktobalanser. Vi behöver djärva politiska åtaganden, brådskande politiska svar och omedelbar handling för att få till ett långsiktigt tillfrisknande." GENEVE (6 juni 2017) - FN:s särskilda rapportör för rätt till hälsa (2), Dainius Pūras, har krävt en ordentlig förändring i mentalvården runt om i världen, och uppmanar stater och psykiatriker att agera med mod att reformera ett krissystem byggd på föråldrade attityder.

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.