VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Studie varnar: ADHD-droger ger skadliga förändringar i hjärnan

En ny stor studie påstår att hjärnan ser annorlunda ut hos personer med ADHD. (1) Media frossar i nyheten: ”Nu kan man se ADHD”. Tidigare forskare blev dock chockade när de upptäckte vilka skador ADHD-drogerna orsakade på hjärnan. Det är alltså inte ADHD som orsakar förändringarna. För det första är det ingen som ännu bevisat att det finns någon ”sjukdom” eller ”hjärnstörning” som ligger bakom vad de kallar ADHD, eller om den ens har med hjärnan att göra. Man kan inte scanna en hjärna och säga att den eller den personen har ADHD. Det finns inga som helst medicinska tester som visar att ADHD ens existerar. Till och med professor Gillberg erkänner detta hos Sveriges Radio. (2) Nya studier peka

Var sänkningen av Riksrevisionsverket ett beställningsjobb?

DNs granskning av Riksrevisionsverket (RSV) skapade ett mediadrev som fullständigt sänkte tilltron till RSV. Samtidigt som den uppblåsta kampanjen tog fart, presenterade RSV sin årslånga granskning av Läkemedelsverket (LV). Rapporten och kritiken mot LV var förödande, men tidpunkten var inte gynnsam. Regeringen hade nämligen andra planer… Det fanns absolut grund för kritik mot RSV, men proportionerna var inte relevanta. Det var i princip svågerpolitik kritiken handlade om, i ett fall om påtryckningar. Alla tre riksrevisorer fick avgå. Artiklar, nyhetsprogram och krigsrubriker avlöste varandra. Men jämför man med kritiken mot Läkemedelsverket var det närmast en storm i ett vattenglas. Ingen i

Chockerande studie: miljoner tar antidepressiva - men de fungerar inte och har hemska biverkningar

[if lt IE 9]> <![endif] StartFragment En ny dansk och internationell stor studie visar att det, i bästa fall, kan finnas små positiva effekter med antidepressiva för ett fåtal, men de överskuggas totalt av allvarliga biverkningar för majoriteten. Forskarna var närmast chockade över resultatet. ”Effekten är så begränsad, att den inte kan mätas. Dock är biverkningarna mycket allvarliga”. En kvarts miljon danskar, närmare en miljon svenskar, 41 miljoner amerikaner, och säkert lika många i övriga världen använder antidepressiva (OECD). Näst högst bland användarländerna ligger faktiskt Island med 106 personer per 1000 invånare, sammanlagt ca 34 000 av 323 000 invånare. Men antidepres

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.