VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

1,6 miljoner svenskar tar psykdroger

Psykiatrins diagnoser har gjort att långt över 20 procent av den vuxna befolkningen tar psykofarmaka; sömnmedel, antidepressiva, lugnande och ADHD-amfetamin. Men till vilken nytta? Enligt siffror från Socialstyrelsen var det drygt 1,6 miljoner personer i Sverige som hämtade ut en psykiatrisk drog år 2015. (1) 10 procent tar antidepressiva 6 procent tar lugnande, sömnmedel och ångestdämpande 1 procent tar amfetamin, antipsykotika Sammanlagt blir det 1 653 859 personer, cirka 17 procent av den totala befolkningen. Alla dessa droger påverkar omdömet ganska kraftigt. Dock är det inte förbjudet att framföra fordon i trafiken. Var femte bilist kan alltså vara påverkad av starka psykiatriska droger

Chefer på läkemedelsbolag arresterade för organiserad plan att överförskriva dödliga opioider

Bilden från New Hampshire State Police Forensic Lab visar förhållandet mellan dödlig dos av heroin och fentanyl Det är ingen tillfällighet att samma smärtstillande drog som dödade Prince har dödat hundratusentals människor. Förra veckan arresterades chefer och anställda för en sammansvärjning att systematiskt överförskriva opioider; opioider som dödar fler människor än heroin och faktiskt har sänkt medellivslängden i USA. USA – Centers for Disease Control and Prevention (CDC) släppte uppgifter förra veckan som visar att dödsfall från överdoser som orsakas av syntetiska opioider, såsom fentanyl-drogen som dödade Prince, ökade med nästan 75 procent 2015. Samma dag tillkännagav den federale åkl

Snart har alla en diagnos

Psykiatrin har drabbats av diagnossjukan som tycks vara mycket svårbotad. Tyvärr inser de inte själva att de är sjuka och behöver vård, varmed tvångsvård tycks vara enda möjligheten. Nu till jul kommer hela svenska befolkningen att drabbas av den fruktade shoppingsjukan. Sjukskrivningarna kommer att slå i taket. Det har de redan gjort. Psykiska diagnoser är nämligen numera den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro på jobbet. 40 procent av alla sjukskrivningar beror på uppgivna psykiska besvär. Sverige Kommuner och Landsting, SKL, har därför lanserat ett VERKTYG för att förebygga ohälsa på jobbet så att inte utmattade arbetare springer in i den ökända väggen och får diagnosen utmattningssyndro

Psykiatrin är på helt fel väg

Vi har i tidigare meddelande sett att psykiska problem i väldigt många fall, upp till 80 procent, härstammar från medicinska orsaker. Pratar man med psykiatriker vet de så gott som ingenting om detta. Men det är definitivt ingen nyhet och det finns gott om forskning som visar att så är fallet. Vi fick nyligen höra talas om en kvinna som var på väg att begå självmord efter att ha gått på antidepressiva ett tag. Hon hade problem med ett knä och blev deprimerad. Läkaren skrev ut antidepressiva och hon började snart fundera på att ta sitt liv och satt uppe på nätterna och skrev sitt testamente. Några privatpersoner hjälpte henne med hennes knäproblem och hon blev helt bra. Vi har stött på hundra

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.