VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

50% fler dör av psykiatriska droger än av heroin

År 2014 dog 10 574 personer från en överdos av heroin i USA medan 15 778 dog av överdoser från psykiatriska droger. (1) Och det är på väg in i Sverige. Vi har i alla tider varit övertygade om att heroin har varit den stora dräparen bland droger, men i själva verket är det psykiatrin och deras droger som dräper flest människor. I USA dör en person var 19 minut från receptbelagda psykiatriska droger. Vi har mest hört hemska nyheter om att dödsfallen från heroin ökade femfaldigt (374 %) mellan 1999 och 2014, men vi får aldrig höra att dödsfallen från psykiatriska droger har ökat fyrfaldigt (240 %) under samma tidsperiod. De största dräparna är lugnande medel, antidepressiva, centralstimulerande

Psykiatriska Brott Avslöjade av Rysk Grupp för Mänskliga Rättigheter

Närvarande vid konferensen fanns offer som vittnade om de övergrepp de fått utstå i händerna på psykiatrin. Specifika fall av klagomål från ryska medborgare inklusive utpressning, övergrepp samt granskning av anställd personal på institutioner var ämnen som avhandlades. Närvarande vid konferensen fanns offer som vittnade om de övergrepp de fått utstå i händerna på psykiatrin. En man som hade haft invändningar mot att rummet var för mörkt när han var på en provskrivning för körkort hade blivit bortförd ifrån lokalen och falskeligen anklagad för att vara schizofren. Han vädjar nu till rysk domstol om att få den felaktiga anklagelsen upphävd. Ett annat fall var en äldre kvinna som med våld togs

ADHD-kritiker hade rätt i allt

ALLT det som kritiker till ADHD-diagnoser och pillerutskrivning varnade för har nu skett; medikalisering av mellanmänskliga och sociala problem, lavinartad ökning i drogförskrivning, höga doser, kraftigt missbruk. Det skulle aldrig kunna hända i Sverige. Men det hände. På flera håll i landet har vi samma pillerutskrivning som i USA – i 22 av landets kommuner får mer än 10 % av pojkarna (10-17år) nu ADHD-droger. Ett ”mycket litet antal barn” skulle få ”ett narkotikaklassat preparat” en kort tid för att klara skolan tillkännagav skolminister Ylva Johansson år 1994. Det växte till 3 724 barn år 2002, efter det att Gillberggruppen, med Björn Kadesjö i spetsen, trummat igenom nya rekommendationer

Läkemedelsverket tillät underkänd narkotika att säljas för över en halv miljard – ingen gripen

Läkemedelsmyndighetens utredning visade att det narkotiska preparatet Concerta (metylfenidat) orsakade aggression och depression, och hade många andra allvarliga skadeverkningar. Det hade ingen positiv effekt efter fem veckor och kunde förstås inte godkännas för vuxna. Men Läkemedelsverket har ändå tillåtit tillverkaren att sälja narkotikan för över en halv miljard i Sverige. Läkemedelsverket har i veckan fått allvarlig kritik av Riksrevisionen för att ”prioritera ner säkerhetsarbetet”, och för, som Dagens Medicin skrev i en rubrik, sitta ”i knät på läkemedelsindustrin”. Ett alldeles utmärkt exempel på det är Läkemedelsverkets hantering av ”ADHD-preparatet” Concerta, där läkemedelsbolagets e

Hur ADHD blev en multimiljardindustri

ADHD har blivit en riktigt lönsam industri. Omsättningen är närmare 110 miljarder kronor per år. Hur intressant är det inte då att utöka diagnoskriterierna och få fler barn på amfetamin? Videotext: Hur mycket är 13 miljarder dollar (110 miljarder kronor)? Det är tillräckligt för att placera dig i topp bland de 100 rikaste människorna i världen, eller slå 70 länders bruttonationalprodukt (BNP). Det är också den årliga intäkten läkemedelsföretagen tjänar på ADHD-droger. ADHD-diagnoser har varit på uppgång under det senaste decenniet, näst astma den vanligaste barndomsdiagnosen. För många av de 11 procent av barnen med en ADHD-diagnos, så har lösningen blivit att kasta piller på problemet. Men

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.